Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till SD Nässjö

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 

 

Styrelsen SD Nässjö

image

 

Viktor Karlsson

Ordförande SD Nässjö

 

Mats Trägårdh

Gruppledare kommunfullmäktige

 

Bli medlem!

Följ oss på facebook!

 • Sveriges ekonomi

  Av administrator den 13 maj, 2017
  0

  Vi har alla den senaste tiden, både i lokalpressen samt i rikspressen, kunnat läsa hur illa ekonomiskt ställt det är med våra skattefinansierade verksamheter.

  I princip varje dag kan vi läsa om detta. På Aftonbladets/AB ledarsida av den 9 maj 2017 står bl a att ”Svensk sjukvård håller på att kollapsa. Patienter ligger i korridorer, duschrum, personalrum eller på helt fel avdelning.” Vidare att ”Vårdskador är dubbelt så vanliga hos patienter som hamnar på fel avdelning. Vi har ont om sjuksköterskor och brist på sängplatser. Sverige har faktiskt lägst antal vårdplatser i hela Europa”. Vi kan nästan dagligen läsa om den ”misär” som föreligger inom denna sektor och detta trots att den styrande majoriteten hävdar att Sveriges ekonomi är ”urstark”.

  För att inte tala om bristen på medel inom skolan, polisen etc. Det byggs inte bostäder i tillräcklig omfattning för att inte tala om försvarsmakten och allt beroende på avsaknaden av pengar/medelsbrist. Oavsett vad vi tycker om att tillhöra NATO eller ej så torde ett medlemskap vara fullständigt uteslutet ändå, då försvarskostnaderna bör ligga på ca två (2) % av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) för att bli fullvärdig medlem i NATO! F n är denna kostnad endast ca 0,9 % av BNPn och därvidlag lägst i Norden.

  Sverige har m a o inte råd till någonting trots denna ”urstarka” ekonomi. För mig handlar en ekonomi, oavsett vilken, om att prioritera utgifterna. Pengarna räcker givetvis inte till allt och det vet var och en av oss som har en privat ekonomi att röra sig med. Det gäller m a o att välja vad som prioriteras.

  I ovanstående exempel, skattefinansierade verksamheter, visar de styrande politikerna att dessa valt att prioritera invandringen till Sverige. Vi har valt att vara, tillsammans med Tyskland, en humanitär stormakt i stället för att vara en stormakt vad avser t e x sjukvård, skola etc.

  Ett beklagligt val. Vi borde i stället värna om att det svenska samhället fungerar på ett tillfredsställande sätt och inte som nu då allt, i princip, verkar ”gå på skruvar”.

  Lennart Forsberg
  Norra Sandsjö

 • Svar på Sigvard Karlsson och Anders Karlgren kommentar om SD i SMD

  Av administrator den 9 februari, 2017
  0

  SD:s väljare i Nässjö kan vara lugna, vi fyller alla poster som blivit lediga efter avhoppade SD politiker med dugliga och intresserade sverigedemokrater. Vi fyller platser i Parlamentariska nämnden, Barn och Utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden, Socialnämnden, Valnämnden, Samhällsplaneringsnämnden, Teknisk Servicenämnden, och alla kommunala bolag.

  Som näst största parti efter valet i Nässjö krävde SD:s ledning presidieposter, men genom valtekniskt samarbete mellan KD, SAFE och MP säkrades uteslutning av SD. I det läget tvingades SD begära proportionerliga val, för att säkra sig stolar i proportion till valet. Därför är vissa poster stängda för fyllnadsval idag.

  Tomma stolar som inte kan ersättas är i Kommunstyrelsen, Lärcenter och Kommunfullmäktige. Vad gäller dessa har SD ändå aldrig haft majoritet och kan inte rösta ned något även med hjälp av andra oppositionspartier. Förslag har alltid avslagits av majoriteten.

  Vad gäller Anders Karlgrens (M) och Sigvard Karlssons (KD) påpekande om dåligt ansvar så anser vi att det är ansvarsfullt att SD Nässjö är en grupp som kan samarbeta och i uppbyggnadsskedet har det varit en del rotation, men väldigt mycket bra har hänt utan att det har stått i tidningen. Vi hoppas att en lugnare fas inträder nu och att vi kan gå vidare och drar lärdomar av detta.

 • Sandsjövik

  Av administrator den 9 februari, 2017
  0

  Det är ett alldeles utmärkt beslut, att göra Sandsjövik till ett ”trygghetsboende!

  Tyvärr lyssnade inte övriga partier i fullmäktige till SDs krav, som jag ställde redan 2010 i en motion och flera interpellationer till fullmäktige!

  Den onödiga flyttkarusellen, med allt lidande för de gamla och de stora kostnader för ombyggnation som detta medfört, hade kunnat undvikas!

  Motion från 2010.

  Motion till kommunfullmäktige ang. Sandsjövik äldreboende.

  Efter att i lokaltidningen läst om kraven från socialstyrelsen på ombyggnation av ”Grindhem,” före detta äldreboendet ”Sandsjövik” anser vi att det enda riktiga är att återinrätta det som äldreboende!

  Istället för att lägga ned stora summor på en kostsam ombyggnad till gruppboende, bör man lägga pengarna på att utöka boendekapaciteten och förbättra standarden på ”Sandsjövik” till äldreboende!

  De psykiskt sjuka har ett bättre boende och fler möjligheter till socialt umgänge i sitt förra boende i Flisby och bör flyttas tillbaka dit! Det boendet är ju fortfarande tomt.

  Vi kräver därför en omedelbar ändring till det tidigare förhållandet och dessutom en återgång till det gamla namnet ”Sandsjövik”.

  Gunnar Gadderyd

 • Korruption

  Av administrator den 9 februari, 2017
  0

  Massprotester mot ny rumänsk korruptionslag
  Korruption väcker folklig vrede i land efter land.

  Folkets protester i Rumänien fick effekt. Regeringen ska nu dra tillbaka det dekret som skulle skydda korrupta politiker och tjänstemän.

  I Rumänien pågår omfattande protester efter en lagändring som bland annat avkriminaliserar korruption och maktmissbruk. Demonstrationerna är de största i landet sedan diktatorn Ceaușescus och kommunismens fall 1989.

  Massmedias omfattande avslöjanden om olika korruptionsaffärer i Sverige de senaste åren, där både statliga och kommunala företag och myndigheter och privata företag figurerat, är förmodligen bara toppen av isberget!

  Med tanke på att mycket få utredningar i Sverige, leder till att de ansvariga åtalas och döms, borde kanske också de Svenska lagarna mot korruption ses över!

  Gunnar Gadderyd

 • Oroväckande siffror

  Av administrator den 15 januari, 2017
  0

  Det är inte konstigt att det fattas:
  Bostäder, vårdplatser på sjukhusen, platser på skolor/dagis, pengar till pensioner, pengar för att anställa personal inom vården, skolan, till polisen, militären, det finns dessutom närmare 1 miljon i utanförskap/arbetslösa, mm.mm.

  image

  Gunnar Gadderyd