Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till SD Nässjö

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 

 

Styrelsen 2016

 

 

 

Samuel Godren

Tf Ordförande SD Nässjö

 

Arne Bülow

Gruppledare kommunfullmäktige

 

Bli medlem!

Följ oss på facebook!

 • Bara SD röstade emot kvinnlig könsstympning

  Av administrator den 28 november, 2016
  0

  Vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige kom kommunens budget i dess olika former att diskuteras och penetreras i mer än 10 timmar. Budgeten är givetvis oerhört viktig, då denna styr hela kommunens verksamhet kommande år. Som vanligt, är jag beredd att säga/skriva, gick majoritetens budgetförslag igenom utan den minsta ändring eller korrigering i det framlagda förslaget. Det är hart när omöjligt för övriga partier att ens ändra på ett kommatecken, inte ens om det är språkligt betingat. Ty då verkar majoriteten tro att inte bara en hund är begravd utan en hel kennel!

  Sverigedemokraterna/SD hade under rubriken ”Barn och utbildning” ett, som partiet tycker, angeläget yrkande om att;

  ”För att motverka kvinnlig könsstympning vill vi förstärka informationen och även konsultation inom skolhälsovården”

  Dessvärre kom detta yrkande att negligeras totalt. Vid den votering som begärdes, kom röstutfallet att bli 31 ledamöter som röstade mot SDs yrkande och 12 ledamöter som röstade för SDs yrkande. Ett fåtal kom dock att reservera sig mot yrkandet.
  Vän av ordning kan fundera över vad det egentligen är som gör att en överväldigande majoritet ställer sig på tvärs över ett sådant ”ofarligt” yrkande. Min alldeles personliga uppfattning är att det är just SD som förespråkar detta yrkande, som gör att det är politiskt omöjligt att få gehör i denna ytterst viktiga fråga. Det är inte första gången, ej heller säkert inte sista gången, som SD hanteras styvmoderligt. Trots detta kommer vi/SD att kämpa för det vi anser vara politiskt korrekt.

  Lennart Forsberg

 • Appropå proportionella val

  Av administrator den 23 november, 2016
  0

  Nässjö 2016-1027

  För de som inte känner till detta, tillkom lagen om proportionella val, som ett sätt att garantera, att mindre partier inte blir överkörda av majoriteten.
  SD begärde i valet 2014, proportionella val för valperioden fram till valet 2018 (4år).
  Övriga partier röstade mot och beslutet blev istället 2 år med proportionella val. Därav omvalet till platser i nämnder och bolag, i dagens fullmäktigemöte. Detta innebär alltså ett onödigt omval av personer i nämnder och bolag, vilket inte hade varit aktuellt om SD beviljats 4 år med proportionella val från början!
  De eventuella extra kostnaderna kommunen får för detta, faller helt på partier som tvingat fram detta extraval.
  Tyvärr visade det sig att övriga partier i fullmäktige, genom diverse politisk/tekniska finter, lyckades kringgå valresultatet och på så vis försätta SD (som är det näst största partiet) i en situation, helt utan inflytande.
  Bland annat genom att 3 småpartier gick samman och bildade en oppositionsgrupp som tillsammans fick fler mandat än SD. Därmed delade de på oppositionsrådsplatsen.
  Dessutom fick de också flera ordförandeposter, plats i presidium mm. genom majoritetens försorg.
  På detta sätt, lyckades majoriteten eliminera all opposition, förutom SD.
  Jag är av den övertygelsen, att de närmare 20% av väljarna, som röstade på SD, röstade på oss för att vi skall vara konsekventa, stå för våra åsikter, framföra dem även om vi i övriga partiers ögon anses besvärliga och obekväma!
  Därför begär jag fortsatt proportionella val ytterligare 2 år.

  Gunnar Gadderyd

 • Vinklad nyhetsrapportering

  Av administrator den 18 november, 2016
  0

  SVT går på i ullstrumporna med smutskastningen av USAs nye president Donald Trump. I programmet Studio1, idag, intervjuade man sk. klimatexperter, som alla målade upp en katastrofal framtid för jorden med Trumps förmodade klimatpolitik, hela tiden påhejade av programledarna!

  Oavsett ämne, intervjuas alltid experter, som är övertygade om att allt kommer att gå åt skogen med Trump som president!

  Även då det gäller Ryssland, gäller samma negativa rapportering. Man är noga med att alla döda och de skador som Ryska bombningar i Syrien orsakar, rapporteras. Trots att USA genomfört över 500 bombningar i samma land hittills under 2016, undviker SVT att rapportera antalet döda, samt skador på människor, miljö och infrastruktur.

  Med den rapporteringen, måste man dra den slutsatsen, att USAs bomber och missiler, inte gör någon skada!

  Gunnar Gadderyd

 • Nu är det Jul igen

  Av administrator den 12 november, 2016
  0

  Vi välkomnar alla medlemmar på julbord på Sandsjö Wärdshus.
  En trevlig stund att träffas äta gott och prata!

  Tid: Söndagen den 4 december kl. 17:00. (vi träffas i entrén senast 16:55)

  Anmälan om deltagande senast 1 december till samuel.godren@sd.se

  SD Nässjö bjuder på Julbordet. Dryck betalas av var och en för sig.

  Hälsningar
  Styrelsen SD Nässjö

 • Integrationsprojekt

  Av administrator den 12 november, 2016
  0

  Vi har den senaste tiden läst i många tidningar det faktum att Höglandets Räddningstjänstförbund bedriver integrationsprojektet SFI med räddningstjänstinriktning och där målsättningen är att nyanlända skall genomgå riktad utbildning inom räddningstjänstens område.

  Av diverse olika handlingar framgår att räddningstjänstförbundet vill arbeta med ”mångfald som berikar och utvecklar”, innebärande ”att förstå, värdesätta och tillvarataga individers olikheter”. Projektet skall pågå mellan den 17 oktober 2016 och avslutas den 17 februari 2017 och då i samarbete med Vetlanda kommun. Den totala kostnaden för projektet är 863 000 SEK, varav för Nässjös del påföres 53,12 % av totalkostnaden och Vetlanda m a o 46, 88%.

  Det hävdas vidare att dessa nyanlända, efter utbildningen, har goda möjligheter till anställning och att dessa konkurrerar på samma premisser som all andra. Detta är givetvis inte helt med sanningen överensstämmande att ”tävlan om anställning” sker på lika villkor/samma premisser. Det säger väl sig själv att dessa nyanlända, med adekvat räddningstjänstutbildning ”i bagaget”, har ett klart ”försteg till anställning” på ¨bekostnad av de som inte genomgått utbildningen. Detta framgår även av Regeringsformen/RF vad avser bl a ”allas likhet inför lagen”…..

  Då frågan om detta projekt behandlades i Nässjö kommuns Utskott 1, nu den 8 november 2016, konstaterades att jag som SDs ordinarie ledamot i Utskottet inte kunde bejaka ”förslag till projekt inom ramen för det tillfälliga statsbidraget”.

  Yrkandet från SDs sida, vilket även överlämnades skriftligt, kom därför att lyda;

  ”SD yrkar därför avslag på förelagt förslag till beslut samt anser detta är djupt orättvist gentemot övriga/andra, som önskar få samma förmåner om riktad utbildning inom räddningstjänstens område”.

  Resultatet blev, som vanligt just p g a att SD lägger fram förslag, en total ”överkörning”, varvid alla övriga partiers uppfattning om ett klartecken till utbildningen kom att godkännas!

  Mot detta beslut kom undertecknad då givetvis att reservera sig.

  Lennart Forsberg