Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till SD Nässjö

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 

 

Styrelsen 2016

 

 

 

Samuel Godren

Tf Ordförande SD Nässjö

 

Arne Bülow

Gruppledare kommunfullmäktige

 

Bli medlem!

Följ oss på facebook!

 • Svenska politiker är ansvariga!

  Av administrator den 23 september, 2016
  0

  Ungern, kan ju inte göras ansvariga för de flyktingar som passerat landet, under sin väg till det förlovade landet Sverige.

  Ansvariga är de politiker och politiska partier, som i åratal lockat människor med guld och gröna skogar, att till varje pris försöka ta sig hit!
  Att Grekland inte längre betraktas som första asylland på grund av dålig ekonomi, är inget Ungern kan lastas för.
  Ungern har med alla medel, från början vägrat flyktingarna inresa och t.o.m byggt stängsel för att hindra dem inresa!

  Gunnar Gadderyd
  Sandsjöfors

 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

  Av administrator den 19 augusti, 2016
  0

  Sandsjövik Sjöhem, är numera ett evakueringsboende för ett 40-tal ensamkommande flyktingbarn.

  Alltför ofta ”gästas” detta boende av s k blåljuspersonal i form av polis samt nu senast brandkåren. Den senaste incidenten m a a att ungdomarna ”roade” sig med att tända eld på en papperskorg, som i sin tur utlöste ett brandlarm.

  Det är m a o ofta oroligheter på boendet. Vi kringboende får även oväntade besök på våra tomter, även inhägnade sådana. Båtar användes utan lov av resp ägare m m……………

  Då fastemånaden Ramadan avslutades den 6 juli 2016 fann ungdomarna stor glädje i förstöra inredning men även andra föremål till ett värde av ca 250—300 000 SEK, allt enligt lokala medier.

  Min fråga till kommunalrådet, Anna-Carin Magnusson är därför följande;

  På vilket sätt arbetas med att ”få ordning” på dessa oroligheter för att, om möjligt, undvika diverse olika utryckningar av bl a denna blåljuspersonal?

  Då det gäller kostnaden för förstörd egendom är min fråga vem det är som betalar för denna?

  Är det kommunens och/eller Migrationsverkets ekonomiska ansvar?

  Därest kommunen bär det ekonomiska ansvaret är min fråga från vilket kostnadskonto denna utgift tages?

  Lennart Forsberg
  Sverigedemokraterna/SD

 • Interpellation till ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden

  Av administrator den 16 augusti, 2016
  0

  5387

  Nyligen fick samtliga hushåll i Nässjö Kultur och fritidsguiden i sin brevlåda. En liten folder med bland annat alla föreningar i kommunen.

  Under en särskild rubrik ”Politiska Föreningar” radas 13 olika politiska föreningar upp som finns i kommunen, men inte SD Nässjö.

  Uppenbarligen finns inte alla föreningar med.

  SD Nässjö är en aktiv förening med säte i kommunen och ett eget organisationsnummer. Att Sverigedemokraterna i Nässjö inte finns med bland alla övriga föreningar är märkligt och väcker flera frågetecken.

  Detta tarvar en förklaring då var femte kommuninnevånare trotts allt föredrar vårt parti.

  Frågor:
  -Varför finns inte SD Nässjö med i förteckningen?

  -Hur tas underlaget över de föreningar som finns i kommunen fram?

  -Kan det finnas fler föreningar som saknas?

 • Angående den 13 åriga flicka som blev antastad mitt i Nässjö.

  Av administrator den 7 augusti, 2016
  0

  Det finns inget farligare än att släta över. Undvika se verkligheten. Det som händer idag runt om i Sverige har tydliga kopplingar till invandringen. Sexuella övergrepp på badhus, ute i samhället. Även oroligheter och kriminalitet i förorterna

  De flesta svenska män har en god moral och skulle aldrig ofreda kvinnor. Att generalisera utifrån ett könsperspektiv blir därför helt fel.

  Olssons synpunkter är felaktiga-, ja rentav samhällsfarliga. Brottslingar ska straffas. Oavsett kulturell bakgrund. Oavsett kön.

  I den muslimska kulturen har kvinnor en lägre ställning än männen, Det är vanligare med könsförtryck i olika former. Detta vet alla. Trots detta är det svårt för Sverige att påverka ett annat lands kvinnosyn. Problemet uppstår när män från dessa länder kommer till Sverige och inte anpassar sig till våra regler. För sådana män finns bara en rimlig åtgärd, -utvisning till hemlandet