Det är inte sant (vården) | Sverigedemokraterna i Nässjö

Det är inte sant (vården)

Inför valet hör vi dagligen från de etablerade politiska partierna i riksdagen, att man skall åtgärda bristen på undersköterskor och annan personal inom vården genom att utbilda flera!
Idag har Sverige 13 292 registrerade arbetslösa undersköterskor på arbetsförmedlingen!
Här i Nässjö kommun, är antalet 631!
Då är inte alla som jobbar deltid, och inte är registrerade som arbetslösa, medräknade!
Problemet inom vården, är inte brist på undersköterskor, utan bristen på pengar för att anställa dessa!

Gunnar Gadderyd