Sverigedemokraterna i Nässjö

Till Rickard Salander MP Nässjö, angående vem som bär skulden för att det är för stora barngrupper och besparingar i idag.
Det Rickard Salander och Leif Ternstedt ser idag är konsekvenserna av sin egen övertygelse och politik.

För många år sedan började det strömma människor till Nässjö och i början såg det ut att de kunde få plats i befintliga skolor och förskolor. Det fortsatte och fortsätter än idag med en tillströmning av människor, med stora behov, som ska tillgodoses av våra gemensamma medel. Denna ökande grupp har ännu inte kunnat försörja sig själv och det finns svaga förhoppningar, då mer än låg utbildning står i vägen.

Vårt parti var det enda som ställde sig kritisk till denna import av fattigdom, istället för att hjälpa i närområden och vi såg redan då att det skulle få stora konsekvenser för våra medborgare och skattebetalare.
Både majoriteten och oppositionen i Nässjö gladde sig för ”berikningen” som man kallade det, och utsikten att Nässjö skulle växa med hjälp av bidrag från staten, en märklig inställning då det i hög grad också är skattemedel.

Sverigedemokraterna har arbetat emot detta bl.a. i Nässjös barn och utbildningsnämnd sedan vi såg att andelen med annat modersmål ökade från 20 % i verksamheterna och fortsatte kraftig däröver. Vi ifrågasatte varför man inte såg de många negativa konsekvenserna längre fram och varnade bl.a. för att statsbidragen inte skulle täcka utgifterna.

Sanningen kommer ofta i kapp och Rickard du har rätt i sak ,vad gäller att vi måste ha bra resurser till samhällets förskolor och skolor, inte indragningar, men det friar dig inte från ditt ansvar för konsekvenserna av din egen politik.

Sverigedemokraterna Nässjö
Gerd Lagerqvist, Samuel Godrén, Lennart Forsberg, Maria Högberg, Lena Torp, Torleif Sandgren.