Det blir mycket dyrt! | Sverigedemokraterna i Nässjö

Det blir mycket dyrt!

I början av året, beräknades c:a 4000 sk. ensamstående barn komma till Sverige. Prognosen höjes så småningom till 6 000.
Den senaste tiden har det anlänt 200/vecka, vilket ökar prognosen till c:a 10 000/år!
Kostnaden per/person och år, är minst 1 200000, alltså totalt 12 miljarder!

Gunnar Gadderyd