Kommunförening | Sverigedemokraterna i Nässjö

Kommunförening

Styrelse SD Nässjö 2018

Kommunföreningsstyrelsen sitter i ett år och väljs av medlemmarna på SD Nässjös årsmöte.

Ordförande Viktor Karlsson
vice ordförande

andre vice ordförande

 Maria Högberg

Samuel Godren

Kassör Anders Warell
Sekreterare  Malin Arrehn
Ledamot  Gerd Lagerqvist
Ledamot Mats Trägårdh
Suppleant Gabriel Wallgren
Valberedning Magnus Hellström
Valberedning Lillemor Forsberg
Valberedning Daniel Lindström
Valberedning Lena Torp
Valberedning Boine Valberg
 

Revisor

 

Mikkel Torp

Revisor Roger Johansson