Kommunförening | Sverigedemokraterna i Nässjö

Kommunförening

Styrelse SD Nässjö

Kommunföreningsstyrelsen sitter i ett år och väljs av medlemmarna på SD Nässjös årsmöte.

Ordförande Viktor Karlsson
Vice ordförande  Samuel Godren
Kassör Anders Warell
Sekreterare  Rosa Vidarsdottir
Ledamot  Malin Wisth Arrehn
Ledamot Mats Trägårdh
Ledamot Arne Bulow
Suppleant  Maria Högberg
Suppleant Jonas Gullstrand
Suppleant Anna Andre
Suppleant Gerd Lagerqvist
 

Valberedning

 

Magnus Hellström

Valberedning Lillemor Forsberg
Valberedning Daniel Lindström
Valberedning Lena Torp
Valberedning Mikkel Torp
 

 

Revisor

 

 

Stellan Lind

Revisor Torleif Sandgren