Sverigedemokraterna i Nässjö | Sida 112

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till SD Nässjö

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 

Styrelsen SD Nässjö

image

 

Viktor Karlsson

Ordförande SD Nässjö

 

Mats Trägårdh

Gruppledare kommunfullmäktige

 

 • Gemenskapskväll

  Av administrator den 25 april, 2008
  0

  Ett möte för medlemmar och intresserade hölls i början på april. Mötet ägde rum i Eksjö kommun och var välbesökt från flera höglandskommuner. Middag och dryck därtill serverades till självkostnadspris. Eftersom det var så uppskattat planeras en liknande kväll i september.

  Är Du intresserad kan du anmäla ditt intresse att delta per e-post eller telefon.

  08-04-25

 • Årsmöte för vår lokalförening SD Höglandet har hållits i Sävsjö kommun.

  Av administrator den 4 februari, 2008
  0

  SD Höglandet är en lokal förening som innefattar kommunerna Tranås, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Aneby. Styrelsen består av personer från alla ingående kommuner.

  Det var ett antal medlemmar från höglandet med. Ordförande Per-Arne Wahlberg omvaldes. Efter mötet bjöds på kaffe och tilltugg med trevlig samvaro. Genom att hjälpas åt över kommungränserna kan vi planera utåtriktade aktiviteter som utdelningar och informationsspridning och samtidigt ha en kommunal förankring.

  Kallelse till distriktsårsmöte (Distrikt Syd) den 17 februari kommer att skickas ut till alla medlemmar. Mötet kommer att hållas i Jönköpings län.

  08-02-04

 • Flyktingmottagning

  Av administrator den 28 november, 2007
  0

  Nässjö kommun ska enligt överenskommelse ta emot 60 invandrare 2007.
  Kommunen har tagit emot 78 invandrare från januari till och med september 2007.

  Under åren 2001-2005 tog Nässjö kommun emot 422 personer. Den största gruppen invandrare i kommunen är arabisktalande från olika länder. Därefter är det personer från Bosnien och Kosovo.

  I kommunen bor cirka 15 språkgrupper.

  07-11-28

 • Vår partiledare på Adelövs marknad

  Av administrator den 7 oktober, 2007
  0

  Det blev en lyckad insats på Adelövs marknad.

  Jimmie Åkesson svarade på frågor och flygblad delades ut. Det var stort intresse för partiet bland allmänheten. Lokaltidningen var också där och gjorde ett reportage.

  Liknande satsningar kommer att göras längre fram på höglandet.

  07-10-07

 • Vad vill SD i Nässjö?

  Av administrator den 4 april, 2007
  0

  • Vi vill inte ta emot flera invandrare i kommunen. Vi riskerar problem om inte de ”nya svenskarna” får assimileras på ett bra sätt. I Nässjö har vi har vi ett par områden som riskerar att få dåligt rykte, tex Runneryd.

  • Vi vill ha en bemannad polisstation i Nässjö även i framtiden. Man ska inte behöva åka flera mil för att göra en anmälan. Lika viktigt är det att få hjälp när man behöver den.

  • Föräldrarnas egen valfrihet är viktig. Flexibla dagistider. Skiftarbete blir alltmer vanligt i kommunen och detta kräver en anpassning av öppettiderna på vissa dagis.

  • Vi vill inte ha några offentliga moskéer i kommunen. Moskébyggena sponsras ofta av utomeuropeiska grupper som i gengäld sätter sin prägel på undervisningen. De muslimer som finns i kommunen har rätt att utöva sin religion i sina hem. Detsamma gäller de muslimska friskolorna. Det är också viktigt att behålla vårt småländska kulturarv.

  • Vi vill ha ett bra klimat för våra företag. Detta är mycket viktigt och nödvändigt för en bra kommunal service.

  • Öka inslaget av privat verksamhet i den kommunala verksamheten. Finansiering ska ske via skatter och ingen ska kunna köpa sig förtur eller andra fördelar i offentligt finansierad verksamhet.

  SD Nässjö har ännu inte någon representant i kommunfullmäktige men vi arbetar på att få väljarnas förtroende och ta mandat i valet 2010.

  07-04-04