Sverigedemokraterna i Nässjö | Sida 116

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till SD Nässjö

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 

 

Styrelsen SD Nässjö

Gabriel Wallgren

Ordförande SD Nässjö

 

 

Övre rad fr vä.
Roger Johansson, Björn Wollsen, Lena Torp, Anna Fridell

Undre rad fr vä.
Samuel Godrén, Gabriel Wallgren, Mikkel Torp

 

 

 

 

 Valberedningen

fr vä:
Viktor Karlsson, Malin Wisth Arréhn, Boine Valberg

 

 • Vår partiledare på Adelövs marknad

  Av administrator den 7 oktober, 2007
  0

  Det blev en lyckad insats på Adelövs marknad.

  Jimmie Åkesson svarade på frågor och flygblad delades ut. Det var stort intresse för partiet bland allmänheten. Lokaltidningen var också där och gjorde ett reportage.

  Liknande satsningar kommer att göras längre fram på höglandet.

  07-10-07

 • Vad vill SD i Nässjö?

  Av administrator den 4 april, 2007
  0

  • Vi vill inte ta emot flera invandrare i kommunen. Vi riskerar problem om inte de ”nya svenskarna” får assimileras på ett bra sätt. I Nässjö har vi har vi ett par områden som riskerar att få dåligt rykte, tex Runneryd.

  • Vi vill ha en bemannad polisstation i Nässjö även i framtiden. Man ska inte behöva åka flera mil för att göra en anmälan. Lika viktigt är det att få hjälp när man behöver den.

  • Föräldrarnas egen valfrihet är viktig. Flexibla dagistider. Skiftarbete blir alltmer vanligt i kommunen och detta kräver en anpassning av öppettiderna på vissa dagis.

  • Vi vill inte ha några offentliga moskéer i kommunen. Moskébyggena sponsras ofta av utomeuropeiska grupper som i gengäld sätter sin prägel på undervisningen. De muslimer som finns i kommunen har rätt att utöva sin religion i sina hem. Detsamma gäller de muslimska friskolorna. Det är också viktigt att behålla vårt småländska kulturarv.

  • Vi vill ha ett bra klimat för våra företag. Detta är mycket viktigt och nödvändigt för en bra kommunal service.

  • Öka inslaget av privat verksamhet i den kommunala verksamheten. Finansiering ska ske via skatter och ingen ska kunna köpa sig förtur eller andra fördelar i offentligt finansierad verksamhet.

  SD Nässjö har ännu inte någon representant i kommunfullmäktige men vi arbetar på att få väljarnas förtroende och ta mandat i valet 2010.

  07-04-04