Sverigedemokraterna i Nässjö | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till SD Nässjö

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 

 

Styrelsen SD Nässjö

Gabriel Wallgren

Ordförande SD Nässjö

 

 

Övre rad fr vä.
Roger Johansson, Björn Wollsen, Lena Torp, Anna Fridell

Undre rad fr vä.
Samuel Godrén, Gabriel Wallgren, Mikkel Torp

 

 

 

 

 Valberedningen

fr vä:
Viktor Karlsson, Malin Wisth Arréhn, Boine Valberg

 

 • Våra valfrågor

  Av administrator den 28 maj, 2018
  0

  Tag del av våra viktigaste valfrågor för Nässjö kommun!

  Läs vårt Valprogram 2018

 • Böneutrop ska förbjudas

  Av administrator den 15 maj, 2018
  0

  Det kan knappast ha undkommit någon att Polismyndigheten beviljat moskén i Växjö/Araby tillstånd att ha högtalarutsänt böneutrop en gång i veckan och då på fredagar. Tillståndet är dock utformat så att ljudnivån inomhus för närliggande fastigheter inte får överstiga 45 decibel/dB samt utomhus inte överstiga 100 dB i utemiljö. Längden på böneutropet får heller inte överstiga 3 minuter 45 sekunder. Det är då att observera att tillstånd om böneutrop tidigare beviljats både i Karlskrona och i Fittja, så Växjömoskén är m a o inte först att få sådant tillstånd.

  Polismyndigheten har endast tagit hänsyn till ljudnivåer och ö h t inte brytt sig om böneutropets innehåll, vilket jag tycker är märkligt. Måhända är det så att myndigheten i sin myndighetsutövning inte tar hänsyn till sådana ”petitesser” som innehållet, vad vet jag. I böneutropet framgår bl a att det vid två (2) tillfällen texten om att ”Allah är störst Allah är störst” samt avslutas med texten om att ”Det finns ingen Gud utom Allah”.

  Det sistnämnda/avslutningen och därmed hela texten till böneutropet anser jag vara märkligt att få tillstånd för och då i ett, sedan Ansgar, kristet land!

  Jag vill gärna nämna att en moské i Oer-Erkenschwick i Tyskland år 2014 fick rätt att ha böneutrop. Detta beslut överklagades dock av ett kristet par. Det var inte ljudnivåerna som störde det tyska paret då dessa bor över en kilometer från moskén och knappast ens kan höra utropen. Det kristna paret ansåg att böneutrop kränker deras religionsfrihet, d v s böneutropets innehåll! Paret ”hängde upp sig” på frasen med fraser som ”Det finns ingen annan gud än Allah”. Paret ansåg vidare att frasen sätter Allah över Gud och kristna värderingar enär paret vuxit upp i en kristen miljö.

  Rätten i Gelsenkirchen i närheten av Dortmund har nu dragit in tillståndet till böneutrop. Tidigare tillstånd som återkallats har dragits in m a a att just ljudnivåerna varit för höga och störande.

  Detta borde väl vara något att tänka på anser jag, nämligen att böneutropets innehåll skall vara styrande i st för dess ljudnivåer.

  Lennart Forsberg
  Norra Sandsjö

 • Centralskolan behövs som skola

  Av administrator den 3 maj, 2018
  0

  Måndagens artikel om Centralskolan i Nässjö, belyste att majoriteten önskar ännu en omgång medborgarförslag. Ställer man en fråga tillräckligt många gånger, så tröttnar folk till sist och engagemanget minskar.

  Denna taktik, att återigen öppna för medborgarförslag kan verka som man har ett uppriktig intresse för medborgarnas åsikter. Men vore syftet uppriktigt, då hade man gjort en medborgaromröstning om den omtvistade byggnaden, utifrån redan inkomna förslag från allmänheten.

  Enligt artikeln är majoritetens politiker i Nässjö Barn- och Utbildningsnämnd emot att öppna Centralskolan som skola igen. Vi vill påstå att det är att blunda för verkligheten.

  Med den extrema ökningen av barn som nu pågår och enligt kommunens egen prognos, ska det om 9 år, enbart i grundskolan finnas plats till mellan 35-47 klasser till, ovanpå antalet vi har idag. Var är dessa skolbyggnader undrar vi? När ska man planera för dem?

  Centralskolans renovering beräknas enligt Barn och utbildningsförvaltningen till 53 miljoner på en period på 10 år och anges som om det är ett hinder för att aktivera Central som skola igen. Men vad har Runnerydsskolan kostat?

  En helt ny byggnad samt renovering i Runneryd, beräknades 2015 till 129 miljoner, det är bara under tre år. Sen räckte inte Runnerydskolans nybyggda hus till och man bestämde att behålla rivningshotade byggnader och renovera med ett antal miljoner från bl.a. tekniska serviceförvaltningen (TSF).

  Brinells högstadie byggs i denna stund ut, för ett annat antal miljoner och Brinellgymnasiets nyss utbyggda matsal, som ska serva både högstadie och gymnasie, är redan för trång ett år senare.

  Det synes som det har gått prestige i att få Centralskolan som skola nedlagt för all framtid på trots av rationella argument från allmänhet och många politiker. Det behövs tydligen helt nya skolbyggnader i en snar framtid, speciellt om Centralskolan ska användas till annat.

  Var ska dessa skolor placeras?

  Vad kommer det att kosta?

  Argument mot Centralskolan, som trafik och stadsnära skola, bleknar när man betänker den långa och farliga skolvägen som många elever har idag.

  Vi är för att öppna Centralskolan som högstadie igen, speciellt med tanke på unga i bl.a Handskeryd, Åker och Ingsberg. Frågan är vilka barn och unga de styrande väljer att prioritera nu?

  Gerd Lagerqvist (SD) BU nämnden
  Lena Torp, Sverigedemokraterna, Nässjö